Ιστορικό

Το Χημείο Λαμίας ιδρύθηκε με τη σημερινή του μορφή από τον Ιωάννη Κυριάκου, MSc Χημικό-Περιβαλλοντολόγο, με σκοπό την άμεση κάλυψη των αναγκών, τόσο των ιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων, στους τομείς της περιβαλλοντικής αξιολόγησης και αδειοδότησης, των χημικών αναλύσεων και των επιστημονικών συμβουλών.

Το καινοτόμο όραμά μας είναι η εξυπηρέτηση σας σε κάθε σημείο της Ελλάδας. Η στρατηγική συνεργασία μας με εταιρίες και επαγγελματίες σε διάφορα σημεία της χώρας αποτελεί πρόκληση στην κατεστημένη λειτουργία των περιβαλλοντικών και χημικών υπηρεσιών.Σήμερα αποτελεί ένα μοναδικό θύλακα έρευνας και ανάπτυξης για την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας.

Δεν δεχόμαστε κανένα συμβιβασμό ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών μας. Ακολουθούμε την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και τεκμηριώνουμε κάθε αποτέλεσμα των υπηρεσιών μας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας.